Het pad van Endura

Binnen de Gnosis spreekt men van Endura. Gnosis betekent letterlijk inzicht of kennis en liefde voor alles wat is. Deze kennis is ontstaan vanuit de Egyptische- en Griekse cultuur en mythologie die voor een deel gebaseerd is op de Hermetische leer. Het betreft innerlijke (zelf)kennis dat gelijk staat aan kennis van God. Reeds enige tijd bestudeer ik Gnosis gecombineerd met de Hermetische leer en dat brengt mij prachtige inzichten.
Een van de inzichten gaat over het pad van Endura en dat betekent het pad van de ik-verbreking. Het Endura is vrijwillig sterven om te leven. 
De nieuwe mens zal dit pad moeten bewandelen alvorens de beste versie van zichzelf te worden. 
Om het ik te verbreken dien je een aantal stappen te doorlopen. Een daarvan is het starten van een emotioneel rijpingsproces. Bepaalde emoties liggen diepgeworteld in ons gehele systeem waarbij een proces van inzicht, acceptatie en loslaten zich kan voltrekken zodra je op zelfonderzoek gaat. Vaak zijn deze diepgewortelde emoties te herleiden naar de vroege kindertijd. Er zijn tal van manieren om dit te onderzoeken, middels allerlei therapieën en meditatie. Emotionele blokkades zorgen ervoor dat er minder levenskrachtenergie (Prana) door de chakra’s en zo door jou heen stroomt.  
Het emotionele rijpingsproces werkt ook op mentaal niveau en hierbij geldt dat bepaalde patronen in het gedrag doorbroken moeten worden alvorens een emotie een positieve wending krijgt. Een manier is om paradoxaal om te gaan met situaties waarbij je geconfronteerd met emoties. De regel is, doen wat je altijd eng hebt gevonden om te doen zodat je kunt sterven in de angst en een stap verder bent in de ik-verbreking. 
Het ‘ik’ is voornamelijk gekoppeld aan het lichaam waarbij hij zich ten dienste stelt aan aardse zaken en voornamelijk handelt uit eigen belang.
Binnen de Gnosis spreekt men van twee soorten mensen, te weten: De sterfelijke mens, de Ik-gerichte mens, en de onsterfelijke mens die het pad van de eeuwigheid middels de connectie met zijn Ziel volgt. Ieder sterfelijk mens heeft in zijn leven de mogelijkheid een onsterfelijk mens te worden zodra hij het pad van Endura -het pad van de ik-verbreking bewandelt.

Indien hij hierin slaagt, ontstaat er een geheel nieuw leven dat zich kenmerkt door geestelijke- en fysieke gezondheid. Het innerlijk weten brengt je altijd op het juiste levenspad en er is geen zoektocht (meer). De weg hiernaartoe maakt je krachtig, onafhankelijk en zeer bewust.

Het pad van de nieuwe mens start bij het pad van de Ik-verbreking. 
 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *